Als vastgoedkantoor hechten wij veel belang aan het zoeken naar een betrouwbare huurder en aan het correct opstellen en uitvoeren van onze dossiers. We streven na de wensen van de verhuurder te verwoorden in overeenkomsten die aan onze Belgische wetgeving voldoen. In wezen is wat een eigenaar beoogt het tijdig betalen van de maandelijkse huur en dat de huurder zich gedraagt als een goede huisvader.

Vrijblijvende schatting aanvragen